• Aktualności

     • PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
      • PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

      • Pracownicy naszej szkoły przeszli ostatnio szkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej prowadzone przez ratownika medycznego.

       Prócz odświeżenia podstawowych informacji nt. różnego rodzaju złamań, oparzeń czy ran uczestnicy mogli przećwiczyć i udoskonalić umiejętność wykonania poprawnej resuscytacji, prowadzenia RKO oraz reagowania w sytuacji zadławienia czy ataku epilepsji.

       To chyba jedyny rodzaj szkolenia, z którego nie chcemy, aby wiedza i zdobyta praktyka kiedykolwiek nam się przydała. Ale gdyby zaszła taka potrzeba to będziemy gotowi, aby wszyscy w szkole i w naszym otoczeniu czuli się bezpiecznie.

     • WARSZTATY INTEGRACYJNE - ZGRANA KLASA
      • WARSZTATY INTEGRACYJNE - ZGRANA KLASA

      • 11 października, uczniowie klas pierwszych brali udział w Warsztatach integracyjnych – Zgrana klasa, prowadzonych przez panią Milenę Kucharczyk. Podczas zajęć pierwszoklasiści pokazali, że potrafią ze sobą współpracować, wspierać się i stworzyć zgrany zespół.

     • SPORTOWY TURBO KOZAK
      • SPORTOWY TURBO KOZAK

      • 9 października 2023r. odbyło się otwarcie Boiska Wielofunkcyjnego przy SP w Suchowoli po gruntownym remoncie.

       W imprezie wzięli udział: Poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Wice Wojewoda Podlaski Bogusława Szczerbińska, Burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kotuk wraz z Radnymi, Dyrektorki SP w Suchowoli Małgorzata Wasiluk i Agnieszka Giza.

       Wielkie podziękowania za wsparcie Ministerstwo Sportu i Turystyki.

       Uwieńczeniem była impreza sportowo-rekreacyjna ,,Sportowy Turbo Kozak”, zorganizowana przy współpracy LUKS GOKSiT Suchowola, za co serdecznie dziękujemy. Zawodnicy mogli wystartować w 10 konkurencjach, żeby zdobyć tytuł ,,Sportowego Turbo Kozaka”:

       1. zwis na drążku

       2. skok w dal z miejsca

       3. rzutu piłką lekarską w przód

       4. zwinnościowy tor przeszkód

       5. próbie sprawnościowej 10x5m

       6. rzuty do bramki celowniczej

       7. strzały do bramki na czas

       8. strzał z łuku

       9. wspinaczka na ściance wspinaczkowej na czas

       10. skoki w worku na czas

       Najlepsi zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami, pucharami i nagrodami. Każdy uczestnik skorzystał z posiłku regeneracyjnego - pieczonej kiełbaski z bułeczką i kompotu.Widać było ogromne zaangażowanie każdego dziecka, trud i starania uzyskania wybitnych wyników, a nawet rekordów życiowych. Jak ważne to były starty dla młodych ludzi z Gminy Suchowola.

       Ogromny wkład w organizację i przebieg konkurencji indywidualnych mieli nauczyciele - SP w Suchowoli, SP w Czerwonce i SP w Chodorówce Nowej.Otoczkę multimedialną zapewniła Karolina Cymbor - serdecznie dziękujemy! Za pomysł i wykonanie ogromne podziękowania składamy Piotrowi Łabanowskiemu! Dziękujemy wszystkim za super emocje!

     • RÓŻOWA SKRZYNECZKA
      • RÓŻOWA SKRZYNECZKA

      • WEŹ, JEŚLI POTRZEBUJESZ, ZOSTAW, JEŚLI MASZ NADMIAR!

       Od kilku dni dziewczęta w naszej szkole mogą korzystać ze środków higienicznych dostępnych w szkolnych toaletach. Bardzo łatwo je odnaleźć, ponieważ pojawiły się one w RÓŻOWYCH SKRZYNECZKACH. Idea programu jest bardzo prosta - jeśli potrzebujesz podpaski lub wkładki to ją sobie weź, jeśli innym razem masz ich więcej to dołóż do skrzyneczki, aby inna koleżanka mogła z niej skorzystać.

       Od teraz nie musisz się martwić i czuć niekomfortowo! W szkole zawsze będziesz przygotowana!

     • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
      • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

      • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się uroczystość uświetniająca to najważniejsze święto dla polskiej szkoły. Tegoroczna "okrągła", bo 250. rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej została przez nas świętowana tanecznie, wokalnie oraz aktorsko. Uczniowie zaprezentowali publiczności swoje talenty i życzenia skierowane do obecnych i emerytowanych pracowników oświaty. Jak co roku Burmistrz Suchowoli oraz Dyrektor Szkoły przyznali nagrody nauczycielom i pracownikom wyróżniającym się w swojej pracy. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji kolejnych projektów.
     • ZERÓWKI DZIELĄ SIĘ UŚMIECHEM
      • ZERÓWKI DZIELĄ SIĘ UŚMIECHEM

      • W ramach realizacji programu ,,Dziel się uśmiechem", który w bieżącym roku szkolnym realizują zerówki, odbyło się spotkanie z panią stomatolog ze szkolnego gabinetu dentystycznego.

      • AKCJA CHARYTATYWNA "POMÓŻ I TY"

      • Dzisiaj w naszej szkole z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego prowadziliśmy sprzedaż "cegiełek", które zawierają kalendarzyki, różne pomoce naukowe tj. wzory matematyczne, angielskie czasowniki, daty historyczne, tabelę pierwiastków czy odmianę przez przypadki itp. Udało nam się zebrać kwotę 288 zł i 3 groszy. Dziękujemy wszystkim, którzy zakupili symboliczne "cegiełki". Cała kwota zostanie przekazana organizatorom akcji czyli Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty".

     • ZGRANA KLASA
      • ZGRANA KLASA

      • W piątek 6 października uczniowie klas drugich mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach "Zgrana klasa".

       Głównym celem zajęć było budowanie w uczniach poczucia, że są częścią jednej wspólnoty oraz zwrócenie ich uwagi na potrzeby emocjonalne i emocje własne oraz swoich kolegów. Zajęcia były świetną okazją do rozwijania u uczniów takich umiejętności jak współpraca, asertywność, kreatywność czy rozwiązywanie konfliktów. Na zakończenie wszystkie dzieci miały okazję wykonać własne lalki zamotanki, które symbolizują pracę nad pozytywną zmianą. Warsztaty prowadziła p. Milena Kucharczyk, której serdecznie dziękujemy za pozytywną energię i ogrom serca włożonego w przeprowadzone zajęcia.

     • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
      • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

      • Trening Umiejętności Społecznych jest to forma regularnego treningu grupowego przeznaczona dla dzieci i młodzieży z trudnościami w interakcjach społecznych.

       Mogą to być m.in.:

       • utrudnione wchodzenie w relacje z rówieśnikami,
       • nieprawidłowe rozpoznawanie i odczytywanie emocji,
       • problemy z radzeniem sobie z trudnymi emocjami takimi jak: złość, lęk, wstyd, smutek itp.,
       • występowanie niepożądanych zachowań, nieakceptowanych społecznie,
       • niewłaściwie ukształtowana samoocena (zaniżona lub zawyżona).

       W naszej szkole zajęcia TUS odbywają się w kilku grupach wiekowych. Uczestnicy treningu uczą się wielu umiejętności poprzez zabawę, gry, animacje, czytanie tekstów poruszających tematy społeczne, czy też bajki terapeutyczne. Podczas zajęć rozwijają różnorodne umiejętności: zawieranie znajomości, inicjowanie rozmowy, słuchanie i zadawanie pytań oraz dyskutowanie. Uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji, czy też potrzeb w sposób akceptowany społecznie. 

       Jednym z celów treningu jest zamiana niekorzystnych zachowań, prezentowanych przez uczestnika na takie, które są bardziej akceptowalne w społeczeństwie. Bardzo ważne jest, aby ćwiczyć nabywane umiejętności, wdrażać je w życie, a najważniejsze, to nie zniechęcać się niepowodzeniami.

     • "Z KULTURĄ MI DO TWARZY"
      • "Z KULTURĄ MI DO TWARZY"

      • W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła (klasy 1-3 koordynator Joanna Makarewicz, klasy 5a, 5b, 6b, 7a- koordynator Bożena Staranowicz) bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy".

       Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 (pkt. 1, 2, 4, 8, 10).

       CELE PROJEKTU:

       Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

       Cele szczegółowe:

       - promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

       - rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

       - współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

       - wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

       - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

       - kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

       - zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

       - współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

      • UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE „POWSTAŃCY ’44 – PAMIĘTAMY”

      • Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim projekcje edukacyjnym „Powstańcy ’44 – pamiętamy”, którego celem jest przede wszystkim rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej Powstania Warszawskiego, rozbudzanie uczuć patriotycznych u młodzieży oraz uświadomienie młodym ludziom konieczności dbania o pokój na świecie. Uczniowie klas 6-8 podczas trwania projektu zdobędą nie tylko wiedzę historyczną, ale również zmierzą się z technologią informacyjno-komunikacyjną.
       Honorowy patronat nad 4. edycją projektu sprawują: kampania BohaterON, Agnieszka Jankowiak-Maik vel Babka od histy, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Powstania Warszawskiego i Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.

     • JESIENNE WARSZTATY W RADZIACH
      • JESIENNE WARSZTATY W RADZIACH

      • 28.09.2023 r. uczniowie klas III wyjeżdżali na wycieczkę do Ośrodka Kształciciel w Radziach. Pogoda była cudowna - można rzec letnia,  a o jesieni świadczyły tylko kolorowe liście i klangor żurawi szykujących się do odlotu. Pani Milena przygotowała dzieciom mnóstwo atrakcji. Było pieczenie babki ziemniaczanej, malowanie dłońmi, wykonanie prac z użyciem papieru czerpanego, ognisko i wiele zabaw sprawnościowych. O szczegółach można przeczytać w sprawozdaniach z wycieczki, które potem dzieci pisały. To był wyjątkowo udany i pracowity dzień. Bardzo dziękujemy Gospodarzom Ośrodka za przemiły pobyt.

     • DZIEŃ CHŁOPAKA
      • DZIEŃ CHŁOPAKA

      • Z okazji dzisiejszego święta -DNIA CHŁOPAKA - składamy szczere życzenia szczęścia, sukcesów i radości wszystkim chłopakom małym i dużym.

       Z tej także okazji wczoraj w naszej szkole obowiązywał strój "krawatowo - klapkowy". Nasi uczniowie jak zwykle nie zawiedli - były krawaty podkradzione z szafy taty, dziadka lub męża oraz kolorowe klapki i skarpetki nie do pary.

      • OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

      • 29 września w naszej szkole obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

       Z tej okazji członkowie Koła Bibliotecznego "SÓWKA" przygotowali relaksujące opowiadania, które można było poczytać w szkolnej bibliotece.

       Uczniowie klas 0a i 0b wzięli udział w spotkaniu z książką poprzez odsłuchanie opowiadania pt. "Dary wróżek",  a następnie wykonali magiczne prace kolorując kartki bez kredek, mazaków czy farbek. 

       Uczennica klasy 6b Kasia Żurkowska przyjemnie i pożytecznie spędziła wspólne chwile z uczniami klas 1-3.

       Kasia zapoznała czytelników z tekstem opowiadania z książki Martyny Brody pt.: Jesteś kimś wyjątkowym".

       Dzieci czytały również na głos wybrane pozycje w swoich pracowniach.

       Książki to jedno z najlepszych  źródeł wiedzy. Pozwalają przeżywać emocje, rozwijają pamięć i wyobraźnię, poszerzają słownictwo. Dzisiejsze święto to dobra okazja do budowania więzi i wspólnego spędzania czasu z najbliższymi. Zachęcamy do czytania:)

        

        CZYTAJ KSIĄŻKI !!!

     • PIERWSI NA PÓŁFINALE WOJEWÓDZTWA W LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ
      • PIERWSI NA PÓŁFINALE WOJEWÓDZTWA W LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ

      • "Jest tylko jeden sposób, aby osiągnąć sukces praktyczne we wszystkim: dać z siebie wszystko" .

       27 września na stadionie lekkoatletycznym w Suwałkach odbyły się półfinały wojewódzkie w lidze lekkoatletycznej. Reprezentacja szkoły składa się z 16 zawodników biorących udział w następujących blokach: rzuty, sprinty, skoki i biegi długie. Lekkoatleci z Suchowoli spisali się na medal, zajmując pierwsze miejsce, z dużą przewagą nad drugim zespołem i tym samym uzyskując awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się na wiosnę. Wszyscy starali się nawzajem dopingować. Po wspaniałej zespołowej walcepadło wiele życiowych rekordów. A oto skład zespołu ligi l.a:

       Zaniewski Wiktor, Koratkiewicz Dawid (skok wzwyż),

       Milewski Damian (skok w dal),

       Karpowicz Bartek, Piluk Tomek, Wirkowski Przemek (rzut dyskiem), Kułak Władek, Zenaishvili Zauri, Suproń Wiktor (pchnięcie kulą), Grabowiecki Piotr (rzut oszczepem),

       Jackiewicz Bartek, Misiewicz Damian (100m),

       Skibicki Adrian, Burcew Anatol, Kotowski Maciek (600m),

       Luty Piotr (1000m),

       Sztafeta 4x100m: Zenaishvili Zauri, Zaniewski Wiktor, Misiewicz Damian, Jackiewicz Bartek.

       Gratulacje! Dziękujęemy za wspaniałą walkę!

      • NAJLEPSI W CROSSIE TRZEŹWOŚCI

      • Przedstawiamy Wam "szóstki" najlepszych w poszczególnych kategoriach biegów towarzyszących.

       Biegi towarzyszące podczas 27. Crossu Trzeźwości w Suchowoli:

       - Kategoria 2017 i młodsze – dziewczyny:

       1. Sabina Chomicka – Białystok

       2. Martyna Panasewicz – Suchowola

       3. Wiktoria Andraka – Suchowola

       4. Milena Marciszewska – Białystok

       5. Aleksandra Szulga – Augustów

       6. Zofia Wojtach – Białystok

       - Kategoria 2017 i młodsi – chłopcy:

       1. Kornel Lengiewicz – Korycin

       2. Kuba Piekarski – Suchowola

       3. Dawid Łomeć – Suchowola

       4. Jakub Żukowski – Suchowola

       5. Oskar Sienkiewicz – Suchowola

       6. Gabriel Kamiński – Czarna Wieś Kościelna

       Kategoria 2015-2016 dziewczyny:

       1. Klara Puszko - Sokółka

       2. Julia Skowrońska – Bargłów Kościelny

       3. Oliwia Siemieniuk – Białystok

       4. Liliana Jasińska – Raczki

       5. Wiktoria Chilicka – Suchowola

       6. Klara Pawłowska – Korycin

       Kategoria 2015-2016 chłopcy:

       1. Szymon Szulga – Augustów

       2. Maciek Urban – Białystok

       3. Gabriel Jackieiwcz – Suchowola

       4. Kamil Pachucki – Białaszewo

       5. Marcel Hryń – Suchowola

       6. Paweł Stankiewicz – Czerwonka

       Kategoria 2013-2014 – dziewczyny:

       1. Kaja Chomiczewska – Białystok

       2. Martyna Lewicka – Dąbrowa Białostocka

       3. Martyna Drażba – Raczki

       4. Sabina Gołąbiewska – Białystok

       5. Zuzanna Norkowska – Suchowola

       6. Dorota Wysocka – Suchowola

       Kategoria 2013-2014 chłopcy:

       1. Paweł Skowroński – Bargłów Kościelny

       2. Allan Rogalski – Suchowola

       3. Wojciech Zaworski – Suchowola

       4. Aleksander Jackiewicz – Suchowola

       5. Jan Gilewski – Suchowola

       6. Filip Grabiński – Suchowola

       Kategoria 2011-2012 dziewczyny:

       1. Zuzia Sienkiewicz – Białystok

       2. Emilia Żukowska – Suchowola

       3. Paulina Skowrońska – Bargłów Kościelny

       4. Joanna Gilewska – Suchowola

       5. Patrycja Busłowska – Suchowola

       6. Eliza Burzyńska – Korycin

       Kategoria 2011-2012 chłopcy:

       1. Jakub Chomiczewski – Białystok

       2. Antoni Bajko – Korycin

       3. Wiktor Malejko – Suchowola

       4. Radosław Lulkiewicz – Białystok

       5. Paweł Grajewski – Zwierzyniec Wielki

       6. Szymon Zaniewski – Korycin

       Kategoria 2009-2010 dziewczyny:

       1. Dominika Kimborowicz – Korycin

       2. Emilia Baranowska – Czerwonka

       3. Lena Lewicka – Dąbrowa Białostocka

       4. Karolina Klepacka – Czerwonka

       5. Zuzanna Stankiewicz – Czerwonka

       6. Amelia Franciszkowicz – Czerwonka

       Kategoria 2009-2010 chłopcy:

       1. Wojciech Dąbrowski – Białystok

       2. Bartosz Jackiewicz – Suchowola

       3. Adrian Skibicki – Suchowola

       4. Damian Wołczek – Dąbrowa Białostocka

       5. Damian Misiewicz – Suchowola

       6. Wiktor Suproń – Suchowola

     • MEDIACJE RÓWIEŚNICZE
      • MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

      • Mediacje rówieśnicze są coraz popularniejsze. To sposób, aby bez ingerencji dorosłych - rodziców, nauczycieli czy dyrekcji, uczniowie samodzielnie i skutecznie rozwiązywali konflikty i spory. Tam, gdzie mediacje rówieśnicze zostały wprowadzone, problem agresji, prześladowania, odrzucenia przez grupę, czy internetowego hejtu, rozwiązywany jest w zalążku. Mediacje rówieśnicze są skuteczne, a stronom konfliktu nie dają poczucia porażki.

       Nasi uczniowie rozpoczęli szkolenie z zakresu MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ. Powstający KLUB MEDIATORA cechuje dyskrecja, więc na razie tożsamość uczestników pozostaje nieujawniona.

      • WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2023/2024

      • Jak co roku we wrześniu odbyły się WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Uczniowie klas 4-8 w bezpośrednim, tajnym i równym głosowaniu wybierali swoich przedstawicieli do uczniowskich władz szkolnych. A oto wyniki:

       PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2023/2024 - Tomasz Piluk klasa 8a

       ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO - Katarzyna Żurkowska klasa 6b

       w skład ZARZĄDU SAMORZĄDU weszły także - Hanna Sawicka klasa 6a oraz Julia Andraka klasa 4b.

       Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy im owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.

       Jednocześnie przypominamy, że zebrania SU są otwarte dla każdego! Zapraszamy w każdy wtorek po 3. lekcji do sali 22.

      • KOLEJNA JUŻ EDYCJA PROGRAMU "UMIEM PŁYWAĆ"

      • Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce, a jego głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. W naszej szkole już 30 września odbędą się pierwsze zajęcia na pływalni w Mońkach. Biorą w nich udział klasy trzecie oraz część klas drugich. Zbiórka w Szkole Podstawowej o godzinie 7.30.

     • WYCIECZKA W GÓRY
      • WYCIECZKA W GÓRY

      • W dniach 21 – 24 września chętni uczniowie z klas 4-8 brali udział w wycieczce w góry. Uczniowie mogli spróbować swoich sił i wejść na Wielką Krokiew. Naocznie zobaczyć, gdzie odbywają się skoki narciarskie. Krupówki to najsłynniejszy deptak w Polsce i reprezentacyjna ulica w Zakopanem - w samym centrum miasta. Dlatego nie mogło nas tam również zabraknąć. Jednym z punktów programu było zwiedzane neoromańskiego kościoła parafialnego pw. Świętej Rodziny. Krzeptówki to jedna z najbardziej znanych dzielnic Zakopanego, która turystom kojarzy się przede wszystkim z Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. To rzymskokatolickie sanktuarium maryjne zostało wybudowane jako votum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II po zamachu z 13 maja 1981 r. Miejsce to nazywane jest polską Fatimą. Tam uczniowie z zaciekawieniem słuchali historii niezwykłego miejsca, opowiadaną przez przewodnika. Niektórym również udało się zobaczyć w oddali słynny Giewont i krzyż na jego wzniesieniu. Ząb jest miejscowością położoną najwyżej w Polsce. Stylowy drewniany kościół pw. św. Anny wznosi się 1013 metrów n.p.m. Uczniowie mogli podziwiać tam pięknie rzeźbione figury świętych oraz inne elementy drewniane wykonane w stylu góralskim. Około 250 metrów od kościoła znajduje się cmentarz na Pęksowym Brzysku, gdzie znajdują się groby zasłużonych Polaków (pisarzy, lekarzy, rzeźbiarzy). Wśród nich jest pochowany m.in. Kornel Makuszyński – pisarz, autor ,,Koziołka Matołka”, poetka Maria Pawlikowska - Jasnorzewska, malarz Stanisław Witkiewicz. Największe wrażenie jednak zrobiła na uczniach Gubałówka, bo widok z tego miejsca pozwala szerokim okiem objąć piękno Tatr, w pełnej krasie.