• Rada rodziców

   • Skład Rady Rodziców:

    1. p. Łukasz Horoszko - przewodniczący,

    2. p. Klaudia Lech-Modzelewska - zastępca przewodniczącego,

    3. p. Elżbieta Siemion - sekretarz,

    4. p. Magdalena Gnidziejko - skarbnik